La campano mountado, Joseph ROUMANILLE

Joseph ROUMANILLE, cansoun, Lis Oubreto, poésie, titres C

La campano mountado

Lis oubreto en vers

pouèmo en sèt cant

Joseph ROUMANILLE

La campano mountado, Joseph ROUMANILLE

La campano mountado, Joseph ROUMANILLE

Joseph ROUMANILLE, cansoun, Lis Oubreto, poésie, titres C